Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Widzisz tutaj kółko?
- No nie, bo zamazałaś.
- Bo to było wczoraj. I nie ma. Jest tylko dziś. Lubisz dziś? [...] Musisz lubić dziś, to dziś Ciebie polubi. A o wczoraj zapomnij, to ono zapomni o Tobie. [...] A o jutrze nie wolno. Ono nie jest nasze. 
— "Ogród Luizy"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacytaty cytaty
Zrób Mi jakąś krzywdę
Reposted fromwizzzzzz wizzzzzz viacytaty cytaty
Teoria Oliwkowa polega na tym, że jeżeli jedna osoba lubi oliwki, a  druga ich nie lubi, to będą dobrą parą, bo partner nielubiący oliwek, będzie je oddawał drugiej osobie.
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaMissMurder MissMurder
Najjaśniejsze gwiazdy wypalają się najszybciej.
— izu
Wszyscy jesteśmy narkomanami - różne są tylko używki.
— Requiem for a dream
Pa­radoks zaufania:

Przez jedną osobę nie pot­ra­fisz zaufać wszys­tkim innym. 
Reposted fromwhateveer whateveer viaMissMurder MissMurder
A z drapaczy chmur pada deszcz samobójców. 
— Happysad
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaMissMurder MissMurder
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
- Będziesz cierpiała z uśmiechem na ustach ? 
 - Taka już jest dola kobiety.
— Nicholas Sparks, "Anioł stróż"
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
Jeśli w sobie nie znajdziesz spokoju, nie szukaj go nigdzie.
— Anna Frank
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
Był sobie król
był sobie paź
i była też królewna
żyli wśród róż
nie znali burz
rzecz najzupełniej pewna
Kochał ją król
kochał ją paź
kochali ją oboje
i ona ich kochała też
kochali się we troje

Lecz srogi los
okrutna śmierć
w udziale im przypadła
króla zjadł pies
pazia zjadł kot
królewnę myszka zjadła
Lecz żeby ci
nie było żal
dziecino ukochana
z cukru był król
z piernika paź
królewna z marcepana.
— .
Wdzięczność ma krótką pamięć.
— T. Harris, "Milczenie owiec"
Reposted fromskrzacik skrzacik viacytaty cytaty
Moje przegrane życie wydaje mi się tak naturalne, że napawa mnie to dumą. To jest oczywiste, że spalę się, zniszczę, zginę i nie przychodzi mi nawet do głowy, że mam jakiś wybór, że mogłoby być inaczej. Nie interesuje mnie bezproblemowa egzystencja, kariera, ułożone plany, sportowy tryb życia, zamiłowanie do własnego zawodu. Bardzo tym gardzę.
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty
Życie boli bardziej niż śmierć
— Jim Morrison
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacytaty cytaty
Ulubieńcy bogów umierają młodo, lecz później żyją wiecznie w ich towarzystwie
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacytaty cytaty
Samobójcom się nie przerywa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
Nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy...
— Stephen King
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty
Zauważa: osobowością naszych czasów staje się "narcystyczny borderline". Na zewnątrz okaz sukcesu i samozadowolenia, lecz wewnętrznie bardzo niepewny siebie.
— Grzegorz Sroczyński "Tango w przedpokoju"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
Początek wiersza


Śmierć

(Kto widział od takiego słowa zaczynać wiersz
Nie lepiej od razu
Się powiesić)
— Rafał Wojaczek
Reposted fromthealex thealex viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl